weer naar kantoor of blijven thuiswerken
thuiswerken of hybride werken

Weer terug naar het kantoor of blijven thuiswerken?

Met de versoepelingen van de coronamaatregelen komt ook steeds de vraag naar voren waar de werknemers het beste kunnen werken: thuis of op kantoor. Of is er een zelfs een combinatie van beide mogelijk, ook wel het hybride werken genoemd.

Uit recent onderzoek van TNO is gebleken dat de mensen die tijdens de coronacrisis thuis gewerkt hebben, dat willen blijven doen. Zo’n 25% van de thuiswerkers wil grotendeels of volledig thuiswerken. En 50% van de thuiswerkers werkt graag thuis en op kantoor. Als pluspunten om thuis te werken worden genoemd: minder reistijd, een betere concentratie en productiviteit en de aard van het werk. Mensen die ook weer (deels) op kantoor willen werken doen dit vooral vanwege het samenwerken en/of de sociale contacten met collega’s. [bron: TNO]

Wat de definitieve keuze voor de plaats van het werken ook zal worden, het zal per bedrijf en per functie verschillen. Wel zal er, mede opgedaan door de ervaringen tijdens de coronatijd, een trend zichtbaar worden om meer te kiezen voor werksituaties thuis.