Spaartegoeden gestegen maar lang niet bij iedereen

Veel mensen doen hun best om te sparen maar dat lukt ze maar moeilijk door de hoge woonlasten, belastingen, verzekeringen  en andere vaste lasten. Het financiële kenniscentrum Nibud adviseert huishoudens om een minimale buffer aan te leggen van 3400 euro om voorbereid te zijn op onverwachte kosten. Het blijkt dat dit bij een kwart van de Nederlanders niet lukt. Elf procent van de ondervraagden heeft geen spaargeld en 14 procent heeft minder dan 3400 euro opzijgezet. Bij elkaar komt heeft dus 25% van de Nederlanders geen buffer van die omvang.

Mensen met hoge inkomens slagen er echter vaker in om bedragen opzij te zetten. Uit recent onderzoek van de Rabobank is gebleken dat 35% van alle Nederlanders het spaargeld zag toenemen in de periode vanaf de eerste lockdown in 2020 tot april 2021. Het totale bedrag aan Nederlandse spaarrekeningen is daardoor opnieuw gegroeid met maar liefst 30 miljard euro. Volgens De Nederlandse Bank (DNB) staat er nu totaal voor 400 miljard aan spaargeld op de Nederlandse rekeningen.

Mensen met een groot bedrag op hun spaarrekening hebben dus een mooi appeltje voor de dorst. Alleen wanneer  het bedrag de 100.000 euro overstijgt, krijgen zij te maken met een ‘probleem’. Zo gaan rekeninghouders van de Rabobank over het bedrag boven de 100.000 euro, vanaf 1 juli 2021 rente over betalen. ABN Amro, ING en de Volksbank hebben al eerder besloten om bij klanten negatieve rente in rekening te brengen. Uiteraard is dit een luxe probleem want zij kunnen boeterente ontlopen daar hun spaargeld bij meerdere banken onderbrengen, te gaan beleggen of er andere leuke dingen mee gaan doen.