hebben wij ook nog iets te zeggen?

Melkprijs hoger dan ooit, maar boeren hangen de vlag niet uit

Door een wereldwijd melktekort en de grote vraag naar melkproducten, is de melkprijs in zes jaar tijd meer dan verdubbeld. Kreeg een boer in 2016 nog 25 cent per liter, nu is dat al opgelopen tot een recordprijs van 52,5 cent per liter. Dan zou je denken dat de vlag bij alle melkvee boerderijen uithangt. Maar schijn bedriegt.

Wat wij als consument vergeten is dat de kosten voor de boeren ook stijgen. En die zijn vaak niet gering. De kosten van brandstof, veevoer en kunstmest  zijn wel 4 – 5 keer duurder geworden dan een jaar geleden. Die toename is weer een gevolg van de klimaatverandering (o.a. droogte en lage grondwaterstanden) en de oorlog in Oekraïne (hoge energiekosten en stijgende vervoerskosten van veevoer en grondstoffen).  Vooral boeren die geen eigen energie opwekken, variabele energiecontracten hebben en vrijwel geen voorraad aan veevoer en/of kunstmest hebben, betalen nu de hoofdprijs. En die prijzen moeten natuurlijk wel doorberekend worden in de melkprijs die de afnemer betaalt.

Het is vervelend voor ons als consument dat we meer voor onze melk in de supermarkt moeten betalen maar de melkveehouder moet natuurlijk ook leven. Zijn opbrengst, na aftrek van alle kosten, kunnen vaak net uit. En daar moeten we wel begrip voor hebben!