Het mocht niet… maar we deden het toch.

vuurwerk - mooi maar gevaarlijk!

Tijdens de jaarwisseling 2021/2022 was er een landelijk verbod op het afsteken van vuurwerk van kracht. Iedereen die dacht dat het dan wel een rustige nacht zou worden, had het mis. Er was bijna geen plaats in Nederland te vinden waar geen vuurwerk werd afgestoken. En vaak gebeurde dit zoveel dat menigeen zich afvroeg wat het verschil was ten opzichte van jaarwisselingen waarin het afsteken van vuurwerk wel toegestaan was.

Dat is dan wel opmerkelijk te noemen. Er was immers een verbod op de verkoop van vuurwerk in Nederland. Was er dan geen handhaving? Hadden veel mensen nog een voorraadje vuurwerk van vorig jaar overgehouden? Nee, want ondanks het vuurwerkverbod in 2020/2021 werd er toen ook al veel vuurwerk afgestoken. Zou er dan veel vuurwerk uit het buitenland naar Nederland gekomen zijn? Ja, maar er zijn toch grenscontroles? Wie het antwoord weet, mag het zeggen…

Hoe je ook tegen het afsteken van vuurwerk aankijkt, we moeten toch constateren dat we ons kennelijk niet aan de gestelde regels kunnen en/of willen houden. En hoe mooi het vuurwerk ook is, door het massaal negeren van het vuurwerkverbod zijn we wel weer een stapje opgeschoven in het ‘nieuwe normaal’ waarin iedereen schijnbaar zijn eigen regels mag hanteren. De personeelstekorten bij de politie zorgen er dan mede voor dat we ons weinig zorgen hoeven te maken dat we beboet of gestraft worden. En zo verschuiven onze normen en waarden onder het mom van ‘het mag eigenlijk niet, maar we doen het toch, want er is maar een keer per jaar een oud- en nieuwviering. Het geweten is gelukkig weer gerustgesteld.