bewegen is goed voor iedereen

Helft van sportende Nederlanders is door corona minder gaan bewegen

Uit een onderzoeksrapport van NOC-NSF is gebleken dat de sportbeoefening in clubverband onder Nederlanders door de corona flink gedaald is. Daarentegen zijn wel meer mensen ongeorganiseerd gaan sporten. Per saldo is de helft van de sportende Nederlanders minder gaan bewegen. De impact was het grootst bij kinderen in de leeftijd van 5 – 18 jaar. Van deze groep is 52% minder gaan sporten en 10 procent is zelfs gestopt.

Met name de totale sport is de binnensport beoefening het afgelopen jaar drastisch teruggelopen omdat de locaties maandenlang dicht bleven. Binnen de categorie binnensport daalde bijvoorbeeld het aantal zwemmers van 1,5 miljoen in 2019 naar minder dan een miljoen in 2020. Daarnaast was er een grote daling van sporters onder de lager opgeleiden, de mensen met een lager inkomen en de mensen van 60 jaar en ouder. Zeker 48 sportbonden meldden een verlies van zo’n 150.000 leden. Procentueel betekent dit een verlies van meer dan 2 procent.

Positieve uitzonderingen waren er echter ook. Zo kreeg de Golfbond er 22.000 leden bij en de sportvisserij zelfs 80.000. Ook de hockeybond zag een stijging in het ledenaantal. Het totale verlies aan actieve sporters in groepsverband betekende niet automatisch minder sportbewegingen. Er was een flinke toename zichtbaar onder het aantal mensen dat ongeorganiseerd aan sport doet. Hier was een toename van bijna 10% zichtbaar omdat twee op de vijf Nederlanders nu individueel aan sport doet.