Lager schooladvies voor voortgezet onderwijs

basisschool advies VO
advies V.O. valt gemiddeld lager uit

Uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) is gebleken dat het gemiddelde schooladvies voor de leerlingen van groep 8 lager is dan in voorgaande jaren. Vooral meisjes en leerlingen van ouders met een laag opleidingsniveau kregen een lager advies. Omdat de scholen in het schooljaar 2019-2020 een deel van het schooljaar moesten sluiten, kon de eindtoets niet plaatsvinden. Het schooladvies van de groepsleerkracht van groep 8 was daardoor bepalend voor het advies voor het vervolgonderwijs.  

In de schooljaren daarvoor kon het schooladvies eventueel nog bijgesteld worden op basis van het resultaat van de eindtoets. In vergelijking met het schooljaar 2018-2019 lagen de adviezen vorig jaar lager. Zo kreeg 44,8 procent van de leerlingen het advies om een vmbo-gt-opleiding of lager te volgen, waar dat een jaar eerder nog op 41,5 procent lag. Het aantal leerlingen dat advies kreeg voor de brugklas vmbo-gt/havo of hoger lag op 55,2 procent, tegen 58,5 procent in 2018-2019.

Ook is gebleken dat meisjes gemiddeld een lager schooladvies kregen t.o.v. een jaar eerder dan jongens. Het aantal meisjes dat advies kreeg voor vmbo-gt/havo of hoger lag vorig jaar 6,9 procent lager dan een jaar eerder, terwijl dat verschil bij jongens 4,4 procent was. Dat verschil was bij de jongens slechts 4,4%. Ook kregen leerlingen van lager opgeleide en armere ouders, vorig schooljaar een lager schooladvies vergeleken met de jaren daarvoor. In het schooljaar 2019-2020 kreeg 37,5 procent van de leerlingen van armere ouders een schooladvies voor vmbo-gt/havo of hoger, terwijl dat percentage vorig jaar nog 41,8% was.