Forse toename van agressief en ongewenst gedrag van patiënten en bezoekers in ziekenhuizen

MST-ziekenhuis in Enschede

Deze week ging het helemaal mis in het MST-ziekenhuis in Enschede. Een vrouwelijke patiënt op de Spoedeisende Hulp greep de stethoscoop van een arts-assistente om haar daarmee probeerde te wurgen. Gelukkig heeft deze arts-assistente geen fysiek letsel aan het voorval overgehouden maar ongetwijfeld zal geestelijke schade aangericht zijn. Er werd hier aangifte gedaan.

Dit voorval staat echter niet op zichzelf. Het aantal agressiemeldingen in ziekenhuizen neemt de laatste tijd opzienbarend toe. Zowel patiënten en bezoekers tonen veelvuldig agressief en ongewenst gedrag. Het blijkt dat dit fenomeen in het hele land speelt.

Volgens een onderzoek van het CBS uit 2019 is gebleken dat maar liefst 52% van het zorgpersoneel te maken heeft gekregen van ongewenst gedrag. Vooral bij  ziekenhuizen en medische beroepen was de grootste stijging te zien. In de afgelopen periode zijn deze cijfers nog verder gestegen. De uitingen van ongewenst en agressief gedrag variëren van verbale agressie (bijv. “Ik wil nu geholpen worden!”, “Jullie zorgen niet goed voor mijn moeder” en “Wat een waardeloze instelling. Ik weet jou wel te vinden, hoor” tot fysieke agressie (bijv. het geven van een tik, slaan en schoppen).

Ziekenhuismedewerkers en andere medewerkers in de zorg kijken al niet meer zo snel op van deze uitlatingen maar deze agressie heeft ondertussen wel een grote impact op het zorgpersoneel. Zij kunnen hier veel (geestelijke) last van ondervinden waardoor dit zijn weerslag heeft op de motivatie en de kwaliteit van de zorg die zij moeten leveren. Het is opvallend dat er weinig aangifte gedaan wordt. Omdat het doen van een aangifte veel tijd en moeite kost en de naam van de medewerker op de melding komt te staan, hebben veel zorgmedewerkers angst voor de persoonlijke gevolgen.

Toch is alleen het doen van meer aangiftes, het inrichten van huftervrije kamers en het inzetten van al dan niet zichtbare beveiliging niet de echte oplossing van het probleem. Wie de structurele oplossing weet, mag het zeggen. Het zorgpersoneel verdient het in ieder geval om hun goede werk met veel plezier te kunnen blijven doen!