Er is veel mis bij de installatie van zonnepanelen

plaatsen van zonnepanelen op een besneeuwd en glad dak

Er gaat nog wel eens wat mis bij het installeren van zonnepanelen. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft geconstateerd dat er meer dan 40 ongevallen gebeurd zijn bij het plaatsen van zonnepanelen. In de afgelopen 3 jaren waren er zelfs 4 ongevallen waarbij doden vielen. Het is gebleken dat installateurs soms onvoldoende (voorzorgs)maatregelen namen om het werk veilig uit te voeren. Meestal is het gevaar van vallen het grootst. Monteurs vallen dan door het dak of van het dak. De gevolgen zijn dan vaak botbreuken, hoofdletsel of blijvend letsel.

Uit meer dan 150 inspecties en ongevalsonderzoeken blijkt dat er veel te vaak niet of onvoldoende wordt gewerkt volgens de veiligheidsvoorschriften. Het gebeurt dat installateurs panelen via ladders omhoog brengen, of dat steigers, leuningen of dakrandbeveiligingen die valgevaar kunnen voorkomen, ontbreken. Dit gebeurt soms ook nog eens tijdens slechte weersomstandigheden, zoals natte of gladde daken. Hiervoor zijn de afgelopen tijd boetes uitgedeeld. Daarnaast zijn afgelopen maand de werkzaamheden van een installatiebedrijf in zonnepanelen een maand stilgelegd door de inspectie. Het bedrijf overtrad stelselmatig de Arbowet. De Arbeidsinspectie sluit niet uit dat de komende tijd meer bedrijven voor een maand hun werkzaamheden moeten stilleggen. Het aantal controles van de Nederlandse Arbeidsinspectie zal daarom de komende tijd uitgebreid worden zodat er meer veiligheid bij het plaatsen van zonnepanelen komt.