Een nieuwe uitdaging: besparen op drinkwater!

waterbesparing is de moeite waard

Naast het besparen op het gas, de benzine, de boodschappen en al onze andere uitgaven, hebben we er een nieuwe uitdaging bij: besparen op drinkwater! We zullen wel moeten anders dreigt er een tekort aan drinkwater voor de komende generaties. Dit komt omdat we steeds meer drinkwater gebruiken, er steeds langere droge periodes voorkomen en doordat de bevolkingsgroei toeneemt. Daarnaast verslechtert de kwaliteit van het water door vervuiling vanuit de industrie, de landbouw en de huishoudens. Eerder dit jaar gaven de drinkwaterbedrijven ook al aan zonder extra maatregelen niet te kunnen garanderen dat er op tijd goed drinkwater is voor de ruim 900.000 nieuwe woningen die het kabinet wil bouwen.

Het drinkwater halen we voor het grootste deel uit grondwater en daarnaast uit oppervlaktewater. Door de droge zomers van de afgelopen jaren zakt het peil van het grondwater snel. Dit gebeurt zo snel, dat de aanvulling van het grondwater in met name de lente en de herfst dit niet meer compenseert.

Het is daarom van groot belang dat we nu snel actie ondernemen om te besparen. Dit geldt niet alleen voor de industrie en de landbouw maar ook voor ons als consument. Door goed te letten op het waterverbruik in de badkamer (gebruik van bad en douche), het toilet, het gebruik van vaatwasser en wasmachine, het sproeien van water in de tuin e.d. Het opvangen van regenwater voor hergebruik kan gemakkelijk gerealiseerd worden en is erg nuttig.

Daarnaast wordt er momenteel ook veel onderzoek gedaan naar het hergebruik van water. Naast het gebruik van regenwater als een alternatieve bron voor kraanwater is het technisch ook goed mogelijk om water te recyclen. Dit houdt in dat het technisch al heel goed mogelijk is om goed gezuiverd rioolwater als bron voor drinkwater te gebruiken. In Singapore en Australië zijn er al drinkwaterbedrijven waarbij dit type water uit de kraan komt. Tot op heden zijn er geen gezondheidsklachten bij mens en dier vastgesteld bij het gebruik van gerecycled water.

Het plan is om in Nederland ons huishoudelijk afvalwater, van bijvoorbeeld de douche, de vaatwasser en de wasmachine, om te zetten in hergebruik. Dit wordt dan een circulair watersysteem genoemd waarbij we geen kostbaar water verspillen maar weer hergebruiken. We staan op dit gebied voor grote uitdagingen maar we kunnen het, als iedereen meewerkt, zeker voor elkaar krijgen.